W sobotę 2 września rozpoczął się nasz XIII Międzynarodowy Plener Plastyczny Silesia Tak Art z cyklu „Zostawić ślad” pod tytułem: „Z artystyczną wizytą w Małym Rzymie” który potrwa do 10 września 2023 roku.

Nasze działanie jest objęte Patronatem Honorowym przez Pana Marcina Marca – Burmistrza Sandomierza. Decyzja o udzieleniu honorowego patronatu jest wyrazem uznania dla naszych dotychczasowych wysiłków na rzecz promocji kultury i sztuki na terenie całego kraju, a także daje nam prestiż i podkreśla, że to przedsięwzięcie będzie wyjątkowe w skali lokalnej. Burmistrz Sandomierza, pełniąc rolę honorowego patrona zapewnił, że będzie wspierał nasze działania, udzielając nie tylko swojego poparcia, ale również aktywnie angażując się w promocję pleneru, co pomoże nam dotrzeć do większej liczby osób zainteresowanych sztuką.

Od samego początku otrzymaliśmy wsparcie od Sandomierskiego Centrum Kultury, które udostępniło nam w sąsiedztwie sandomierskiego rynku własną pracownię plastyczną, z której korzystamy podczas pleneru.

Druga pracownia plastyczna została uruchomiona dla naszych artystów na terenie hotelu, w którym jesteśmy zakwaterowani.

Przypomnijmy, że w plenerze bierze 20 twórców i sympatyków naszego stowarzyszenia z terenu całego kraju, w tym dwie malarki z Niemiec. Większość artystów biorących udział w tym artystycznym spotkaniu uprawia malarstwo sztalugowe w technikach olej i akryl, mamy także jednego fotografa.

Jesteśmy wdzięczni Burmistrzowi Sandomierza oraz Dyrektor Sandomierskiego Centrum Kultury za wielką pomoc i wsparcie naszego pleneru. Już dzisiaj zapraszamy wszystkich Państwa na naszą wystawę zbiorową, która ukaże dorobek twórczy artystów biorących udział w plenerze. Uroczysty wernisaż zaplanowano o godzinie 17.00 w piątek 8 września w Sali Ekspozycyjnej Sandomierskiego Ratusza, na którą już dzisiaj zapraszamy serdecznie wszystkich miłośników malarstwa.