Uczestnicy pleneru na terenie OW STALOWNIK w Bartkowej nad Jeziorem Rożnowskim

W dniach od 8 do 16 października 2016 roku twórcy i sympatycy Stowarzyszenia Silesia Tak Art wzięli udział w Ogólnopolskim Plenerze Plastycznym „W barwach jesieni” w Bartkowej /Gmina Gródek nad Dunajcem/. Organizatorami tego przedsięwzięcia był Zarząd Silesia Tak Art oraz Zarząd Koła Nr 12 SeiRP w Katowicach. Podczas pleneru zorganizowano trzy dodatkowe wystawy prac kol.Arkadiusza Konaszewskiego ps.Konar i kol.Jolanty Bulzak oraz wieczór poetycki z udziałem kol.Jolanty Bulzak i kol.Krzysztofa Knyziaka ps.Coobus. Twórcy weny twórczej szukali w przepięknych jesiennych pejzażach jeziora Rożnowskiego. Miłym akcentem był rejs po jeziorze Rożnowskim i zwiedzanie zapory wodnej, a także zwiedzanie pracowni malarskich, rzeźby, ceramiki i tkactwa w Liceum Plastycznym w Nowym Wiśniczu oraz zamku z muzeum. Uczestnicy Pleneru ujrzeli okazały Ratusz i bazylikę św. Małgorzaty w Nowym Sączu,a także wybrali się na seans filmowy do kina „Helios”na film pt.”Ostatnia Rodzina”/o życiu artysty-malarza Z. Beksińskiego/. Podczas pobytu część uczestników wybrała się na wycieczkę zwiedzając malownicze skałki w okolicach Ciężkowic.

W dniu 15 października w Gminnym Ośrodku Kultury zorganizowano wystawę poplenerową oraz uroczysty wernisaż. Na uroczystym wernisażu gościł Wójt Gminy Gródek nad Dunajcem Pan Józef Tobiasz oraz Kierownictwo Zarządu Wojewódzkiego SeiRP w Katowicach. Komisarzem organizacyjnym pleneru była koleżanka Ewa Macek Koła Nr 12 SeiRP w Katowicach. Wszyscy twórcy którzy wzięli udział w plenerze otrzymali pamiątkowe dyplomy. W Plenerze uczestniczyło 15 twórców, tj. : malarze:Krystyna Bileńki, Gabriela Czarnecka, Bożena Kasprzak, Arkadiusz Konaszewski, Ewa Kowalczyk, Albin Rożej, Janina Inka-Rutkowska, Piotr Solis, Małgorzata Szala, Krzysztof Szala, Janina Szalimow, Barbara Zatorska, Mirosław Pasewicz i Jolanta Bulzak oraz poeta – Tadeusz Krzysztof Knyziak. Podczas wernisażu zaprezentowane zostały także fotografie przewodnika beskidzkiego i pracownika GOK w Gródku n/D – pana Marka Nowakowskiego.