• Zarząd Silesia tak Art w grudniu 2017 roku przekazał w imieniu naszych twórców dwie prace akwarele autorstwa kol. Benedykta Żyto na rzecz organizowanej zbiórki pieniędzy przez Państwową Straż Pożarną w Mikołowie i Koło Nr 17 SeiRP w Mikołowie. Pieniądze z licytacji prac i zbiórki mają być przeznaczone na zakup urządzenia medycznego w postaci Defibrylatora AED.
 • Od 2 do 31 grudnia 2017 roku w Filii Nr 18 Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Konfederatów Barskich 17 w Tychach Zarząd Silesia Tak Art zorganizował wystawę w formie przeglądu prac plenerowych twórców i sympatyków Stowarzyszenia Silesia Tak Art, powstałych w 2017 roku pt.”Kalejdoskop poplenerowy”. Wystawa cieszyła się dużym zainteresowaniem mieszkańców i czytelników MBP w Tychach. Dowodem na to jest jej przedłużenie do końca stycznia 2018 roku.
 • W dniach od 2 do 10 września 2017 roku twórcy i sympatycy Stowarzyszenia Silesia Tak Art wzięli udział w Ogólnopolskim Plenerze Plastycznym pt.„Marzenie pod Nosalem” w Zakopanem. Organizatorami tego przedsięwzięcia był Zarząd Silesia Tak Art z siedziba w Tychach oraz Zarząd Koła Nr 12 SeiRP w Katowicach. Podczas pleneru zorganizowano dwie wystawy oraz wieczór poetycki z udziałem: kol. Ewy Buganik i kol. Krzysztofa Knyziaka ps. Coobus. W dniu 9 września 2017 roku na terenie Liceum Plastycznego w Zakopanem zorganizowano wystawę poplenerową oraz uroczysty wernisaż. Na uroczystym wernisażu gościła przedstawicielka władz Miasta Zakopanego. Komisarzem organizacyjnym pleneru była koleżanka Ewa Macek, będąca jednocześnie członkiem Stowarzyszenia Silesia Tak Art i Koła Nr 12 SeiRP w Katowicach. Wszyscy twórcy którzy wzięli udział w plenerze otrzymali pamiątkowe dyplomy.
 • Od 29 sierpnia do końca października 2017 roku w „Galerii Prowizorka” Filii Nr 11 Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Kopernika 3 w Tychach Zarząd Silesia Tak Art zorganizował wystawę poplenerową twórców i sympatyków Stowarzyszenia Silesia Tak Art. Tytuł wystaw brzmiał identycznie jak tytuł pleneru tj. pt.”Wiosna w Mielnie”. Wystawa cieszyła się dużym zainteresowaniem mieszkańców i czytelników MBP w Tychach. Dowodem na to było przedłużenie ekspozycji do końca grudnia 2017 roku.
 • Zarząd Silesia tak Art w sierpniu 2017 roku przekazał w imieniu naszych twórców 19 prac na rzecz Podkarpackiego Hospicjum w ramach organizowanej X Charytatywnej Aukcji Obrazów, która odbyła się w dniu 22 października 2017 roku w Teatrze im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie. Za wylicytowane prace udało się zebrać blisko 50 tysięcy złotych. Cały dochód z licytacji przeznaczony został na rzecz Dzieci przebywające pod opieką Domowego Hospicjum Stacjonarnego w Rzeszowie.
 • Zgodnie z przyjętym Planem Pracy Silesia Tak Art na 2017 roku Zarząd Stowarzyszenia w dniach od 11 do 18 czerwca 2017 roku na zaproszenie Pani Danuty Czok – Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Rudzińcu z siedziba w Poniszowicach zorganizował Ogólnopolski Plener Plastyczny pt.”Zamki, dwory, pałace – czyli Śląsk jakiego nie znacie cz.II”. Dorobek pleneru został podsumowany uroczystą wystawą zorganizowaną w dniu 17 czerwca 2017 roku podczas imprezy „Noc żywiołów” na terenie miejscowości Pławniowice. Należy podkreślić, że w plenerze uczestniczyło 13 twórców i dwie osoby towarzyszące. Podczas uroczystego wernisażu 13 twórców biorących udział w tym przedsięwzięciu otrzymało z rąk Pana Krzysztofa Obrzuta Wójta Gminy Rudziniec pamiątkowe dyplomy, a Zarząd Stowarzyszenia za działalność kulturalną na rzecz mieszkańców otrzymało pamiątkową statuetkę „Noc żywiołów”.
 • Zgodnie z przyjętym Planem Pracy Silesia Tak Art na 2017 roku Zarząd Stowarzyszenia w dniach od 3 do 11 czerwca 2017 roku w Olsztynie koło Częstochowy zorganizował Ogólnopolski Plener Plastyczny pt.”Zamki, dwory, pałace – czyli Śląsk jakiego nie znacie cz.I”. Dorobek pleneru został podsumowany wystawą zorganizowaną w dniu 10 czerwca 2017 roku na terenie Szkoły Podstawowej w Olsztynie podczas Szkolnego Festynu. Należy podkreślić, że w plenerze uczestniczyło 16 twórców i cztery osoby towarzyszące. Wszyscy uczestnicy pleneru otrzymali pamiątkowe dyplomy.
 • W dniu 4 maja 2017 roku w sali należącej do Stadionu Miejskiego w Mielnie Zarząd Stowarzyszenia zorganizował wystawę poplenerową, podczas której zaprezentowano dorobek V Międzynarodowy Plener Plastyczny pt.”Wiosna w Mielnie”. Na uroczystym wernisażu gościła Burmistrz Miasta Mielno Pani Olga Roszak – Pezała, która całe przedsięwzięcie objęła honorowym patronatem, a także Pani Anna Ledochowicz – Dyrektor Miejskiego Domu Kultury. Podczas uroczystego wernisażu 33 twórców biorących udział
  w tym przedsięwzięciu otrzymało pamiątkowe dyplomy.
 • W dniach 1 i 2 maja 2017 roku uczestnicy V Międzynarodowego Pleneru Plastycznego w Mielnie wzięli udział w promocji stowarzyszenia na głównej ulicy Mielna, gdzie wystawili na deptaku przy fontannie w centrum miasta swoje prace i spotkali się z mieszkańcami oraz turystami odwiedzającymi Mielno;
 • W ramach podpisanego porozumienia o współpracy ze Stowarzyszeniem „Dar Serca” z Dąbrowy Górniczej, w dniu 18 maja 2017 roku na terenie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Dąbrowie Górniczej zorganizowano kolejną wystawę podarowanych prac na rzecz Dąbrowskich Dzieci przez twórców Silesia Tak Art. Wystawa towarzyszyła przedsięwzięciu i uroczystemu koncertowi pt.”Wyśpiewajmy marzenia”. Podczas koncertu Pani Dorota Klejnot – Prezes Stowarzyszenia „Dar Serca” podziękowała Zarządowi Silesia Tak Art i naszym twórcom za otwarte serca i na ręce Prezes Małgorzaty Szali wręczyła statuetkę w postaci „Anioła Dobroci”.
 • W maju 2017 roku nasi twórcy wzięli udział w Konkursie Plastycznym pt.”Impresje w szarościach” zorganizowanym przez Dom Kultury „Tęcza” Tyskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „OSKARD” w Tychach. Nasze stowarzyszenie w konkursie reprezentowało łącznie 5 twórców, których wszystkie przesłane 5 prac zakwalifikowało się do finału konkursu i wystawy. Wystawa została otwarta w dniu 7 maja 2017 roku i trwała do końca sierpnia 2017 roku. Warto podkreślić, że nasz kolega Piotr Solis zdobył wyróżnienie w tym konkursie. Wszyscy laureaci konkursu otrzymali pamiątkowe dyplomy.
 • Zgodnie z przyjętym Planem Pracy Silesia Tak Art na 2017 roku Zarząd Stowarzyszenia w dniach od 24 kwietnia do 5 maja 2017 roku w Mielnie zorganizował pod Honorowym Patronatem Burmistrza Mielna pani Olgi Roszak-Pezała V Międzynarodowy Plener Plastyczny pt.”Wiosna w Mielnie”. Podczas pleneru zorganizowano warsztaty decoupage, które przeprowadzili z uczestnikami koleżanka Ewa Mendala i kolega Krzysztof Szala. W trakcie pleneru zorganizowano trzy wystawy, w tym dwie w formie prezentacji na deptaku w centrum Mielna. Dorobek pleneru został podsumowany uroczystym wernisażem w dniu 4 maja 2017 roku w sali należącej do Stadionu Miejskiego w Mielnie. Należy podkreślić, że w plenerze uczestniczyło 33 twórców (w tym dwie malarki z Niemiec) oraz 5 osób towarzyszących.
 • Na początku 2017 roku Zarząd Silesia Tak Art zachęcił naszych twórców i sympatyków do udziału w konkursie plastycznym organizowanym przez Urząd Miasta w Mielnie pt.”Mielno wczoraj i dziś”. W wyniku konkursu nasi artyści zdobyli 5 spośród 6 nagród, w tym dwie nagrody główne. Konkursowi towarzyszyła także wystawa, w której większość zakwalifikowanych prac należała do naszych twórców. Nagrodzeni to kol.: Benedykt Żyto, Arkadiusz Konaszewski, Barbara Zientara-Chmiel, Jarosław Kacprzak oraz nasza sympatyczka Steffi Franke z Berlina.
 • W dniach od 18 marca do 30 czerwca 2017 roku Zarząd Silesia Tak Art zorganizował wystawę zbiorową o tematyce marynistycznej pt.” Błękit morza” twórców i sympatyków Stowarzyszenia Silesia Tak Art w Klubie Osiedlowym „Uszatek” Tyskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „OSKARD”. Wystawa została uroczyście otwarta w dniu 18 marca 2017 roku podczas obchodów „Dnia Świętego Patryka”. Usłyszeliśmy wiele ciepłych słów o naszych twórcach i podejmowanych działaniach. Najsurowszymi „recenzentami” były oczywiście dzieci, które szczerze zachwycały się poszczególnymi pracami. Z uwagi na duże zainteresowanie wystawę przedłużono aż o dwa miesiące.