• Oprócz wspierania przedsięwzięć charytatywnych nasz Zarząd w imieniu własnym i wszystkich nas docenia także naszych partnerów. Jednym z nich jest na pewno towarzyszący nam od początku powstania Silesia Tak Art nasz partner lokalny, czyli Spółdzielczy Dom Kultury „Tęcza” Tyskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „OSKARD”, który w 2018 roku świętował swoje 60-lecie. Z tej okazji, a także na pamiątkę naszej współpracy podarowaliśmy obraz namalowany na plenerze w Kazimierzu Dolnym przez kol. Romana Kraskę z Lublina. Obraz wraz z pismem gratulacyjnym i życzeniami został przekazany w grudniu 2018 roku przez naszą Prezes Małgorzatę Szala na ręce Pana Piotra Polisa Prezesa TSM OSKARD.
 • Zarząd Silesia tak Art w grudniu 2018 roku przekazał w imieniu naszych twórców prace na rzecz Hospicjum CORDIS w Katowicach, które licytowano podczas organizowanych działań charytatywnych. Łącznie podarowano 10 prac, w tym jedną rzeźbę. Autorzy podarowanych prac to: kol. Andrzej Bąk ze Szczecina, kol. Krystyna Bileńki z Zaczernia k/Rzeszowa, kol. Anna Dembecka z Piekar Śląskich, kol. Sławomir Kosecki z Kielc, kol. Maria Pastuszka ze Szczecina, kol. Mirosław Pasewicz z Rudy Śląskiej, kol. Janina Szalimow z Pucic k./Szczecina, kol. Teresa Urbanowska z Wołomina, kol. Jan Żakowski ze Szczecina oraz kol. Andrzej Śluzek z Katowic – z Koła Nr 12 SEiRP.
 • Od 1 grudnia 2018 roku w Filiach Nr 3 i Nr 11 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Tychach Zarząd Silesia Tak Art zorganizował równolegle dwie wystawy pt. „Od Bałtyku do Tatr”. Wystawy ukazały dorobek twórców i sympatyków Stowarzyszenia Silesia Tak Art. Na obydwu wystawach zaprezentowano ponad 40 prac.
 • Zarząd Silesia TAK ART nawiązał współpracę z Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu i przekazał na organizowaną w ramach „Stulecia amatorskiego ruchu plastycznego w województwie śląskim” wystawę 38 prac artystów i sympatyków Stowarzyszenia Silesia Tak Art. Wystawa miała miejsce w okresie od 18 października do 30 listopada 2018 roku na terenie Stadionu Górnika Zabrze w tzw.strefie VIP. Wszyscy uczestnicy wystawy otrzymali pamiątkowe katalogi. Założeniem wystawy była prezentacja jak największej liczby amatorskich grup plastycznych z terenu Śląska – tak historycznych, jak i współczesnych – poprzez prace ich członków. Ekspozycja miała na celu zobrazowanie różnorodność technik, poziomów artystycznych oraz podejmowane przez twórców intuicyjnych tematy. Szeroko pojęty ruch plastyczny obejmował: malarstwo, grafikę, fotografikę, rzeźbę, wzornictwo przemysłowe oraz rzemiosło. Na wystawie zaprezentowano wszystkie z powyższych dziedzin. Najwięcej zostało zgłoszonych prac malarskich, znacznie mniej jest grafik oraz rzeźb, symbolicznie też zaprezentowano pozostałe dziedziny: grafikę komputerową, fotografikę oraz rzemiosło artystyczne.
 • Z okazji jubileuszu 5-Lecia Stowarzyszenia Silesia Tak Art w okresie od 5 października do 30 listopada 2018 roku zarząd stowarzyszenia zorganizował wystawę jubileuszową, która miała miejsce w Dom Kultury „Tęcza” Tyskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „OSKARD” w Tychach, a którą zatytułowano „Od Bałtyku do Tatr”. Wystawy ukazała dorobek twórczy 38 artystów – członków Stowarzyszenia Silesia Tak Art. Na wernisaż oprócz gości i twórców przybył cały Zarząd Stowarzyszenia Silesia Tak Art. W imieniu Gospodarza powitała gości Pani Aleksadra Zadrożna – specjalista ds.oświaty i kultury. Wystawa skończyła się w połowie listopada 2018 roku.
 • W dniach od 25 sierpnia do 2 września 2018 roku twórcy i sympatycy Stowarzyszenia Silesia Tak Art wzięli udział w Ogólnopolskim Plenerze Plastycznym pt.„Na szlaku renesansu” w Kazimierzu Dolnym. Organizatorami tego przedsięwzięcia był Zarząd Silesia Tak Art z siedzibą w Tychach oraz Zarząd Koła Nr 12 SeiRP w Katowicach. Podczas pleneru zorganizowano dwie wystawy, w tym jedną plenerową na terenie Kazimierza Dolnego oraz wieczór poetycki z udziałem: kol.Krzysztofa Knyziaka ps. Coobus i kol.Teresy Synowieckiej. W dniu 31 sierpnia 2018 roku na terenie Kazimierskiego Ośrodka Kultury, Promocji i Turystyki zorganizowano wystawę poplenerową oraz uroczysty wernisaż. Na uroczystym wernisażu gościli Burmistrz Kazimierza Dolnego – Andrzej Pisula, Z-ca Burmistrza – Artur Pomianowski, Dyrektor KOKPiT – Mariusz Płoszaj – Mazurek (gospodarz obiektu), radny – przewodnik miejski -Marcin Pisula, a także artyści-malarze z Kazimierza Dolnego. Komisarzem organizacyjnym pleneru była kol.Ewa Macek, a komisarzem artystycznym był kol. Krzysztof Szala. W plenerze wzięło udział 26 twórców. Wszyscy uczestnicy pleneru otrzymali pamiątkowe dyplomy.
 • Zarząd Silesia tak Art w sierpniu 2018 roku przekazał łącznie 8 prac, w tym 5 obrazów z zasobów Silesia Tak Art na rzecz Podkarpackiego Hospicjum w ramach organizowanej XI Charytatywnej Aukcji Obrazów, która odbyła się w dniu października 2018 roku w Teatrze im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie. Podarowano m.in. prace: kol. Ewy Mendali z Gniezna, kol.Bożeny Kasprzak ze Szczecina, kol.Ryszarda Maresza z Orzesza i kol.Jana Żakowskiego ze Szczecina, a także dwie prace prywatne kol.Krzysztofa Szali oraz jedną pracę z pleneru 2015 z Zawoi kol.Stefana Krawczyka i pracę zmarłego malarza z Rudy Śląskiej – Czesława Szwed z 1982 roku (podarowaną przez kol.Zdzisława Mikodę). Za wylicytowane prace udało się zebrać ponad 40 tysięcy złotych. Cały dochód z licytacji przeznaczony został na rzecz Dzieci przebywające pod opieką Domowego Hospicjum Stacjonarnego w Rzeszowie.
 • Z okazji jubileuszu 5-Lecia Stowarzyszenia Silesia Tak Art zarząd zorganizował w okresie od 21 maja do 30 czerwca 2018 roku wystawę jubileuszową na Zamku w Wodzisławiu Śląskim, przy współpracy z kol. Piotrem Solisem – członkiem naszego stowarzyszenia oraz Towarzystwem Miłośników Ziemi Wodzisławskiej. Wystawę otwarto uroczyście w dniu 21 maja 2018 roku. W roli Gospodarza wystąpił Dyrektor Muzeum w Wodzisławiu Śląskim Pan Sławomir Kulpa, komisarzem wystawy był nasz kolega Piotr Solis. Impreza została objęta Honorowym Patronatem przez Prezydenta Miasta w Wodzisławiu Śląskim, a w otwarciu uczestniczył Pan Dariusz Szymczak – Wiceprezydent Miasta. Partnerem wystawy było Towarzystwo Miłośników Ziemi Wodzisławskiej oraz Grupa Wsparcia „Dziupla”, Zarząd Koła Nr 12 SEiRP w Katowicach oraz wielu gości. Silesia Tak Art reprezentował cały skład Zarządu oraz nasi twórcy w osobach: kol.Barbara Zientara-Chmiel, kol.Małgorzata Szala, kol.Arkadiusz Konaszewski, kol.Ryszard Maresz oraz nasza animatorka kultury kol.Ewa Macek. Nie zabrakło także sympatyków Silesia Tak Art. Po części oficjalnej uczestnicy mieli okazję posłuchać pięknego koncertu w wykonaniu orkiestry młodzieżowej „Camerata Nova”. Podczas wernisażu zaprezentowano prace 37 twórców Silesia Tak Art i jednego twórcy z Towarzystwa Miłośników Ziemi Wodzisławskiej. Wystawa w muzeum trwała do końca czerwca 2018 roku.
 • Podczas wiosennego pleneru w Mielnie nie zapomnieliśmy o pomocy charytatywnej na rzecz lokalnej społeczności i dniu 9 maja 2018 roku obdarowaliśmy kilkunastoma pracami Centrum Integracji Społecznej „Od Nowa” w Mielnie. Prace z rąk twórców i Zarządu Silesia Tak Art przyjęła Dyrektor Placówki Pani Lidia Lis. Prace podarowali m.in: Maria Celm ze Szczecina, Susi Hawer z Niemiec, Ewa Rudnicka z Piły, Irena Maciuszek z Gromadki, Bożena Kasprzak ze Szczecina, Grażyna Mitoraj z Mikołowa, Barbara Zientara-Chmiel z Imielina, Barbara Zatorska ze Szczecina, Albin Rożej z Raciąża, Benedykt Żyto z Leszna, Sławomir Kosecki z Kielc oraz Ryszard Maresz z Orzesza. Po raz kolejny nasi twórcy wsparli potrzebujących. Prace zostaną wyeksponowane w placówce CIS „Odnowa”, gdzie już od jesieni 2018 roku będą objęte pomocą osoby oczekujące na reintegrację zawodową i społeczną oraz osoby dotknięte wykluczeniem społecznym ograniczającym ich uczestnictwo w życiu zawodowym, społecznym i rodzinnym.
 • W dniu 8 maja 2018 roku w galerii Centrum Kultury w Mielnie Zarząd Stowarzyszenia zorganizował wystawę poplenerową, podczas której zaprezentowano dorobek VI Międzynarodowego Pleneru Plastycznego pt.”Radość tworzenia”. Na uroczystym wernisażu gościła Burmistrz Miasta Mielno Pani Olga Roszak – Pezała, która całe przedsięwzięcie objęła honorowym patronatem, a także Pani Anna Ledochowicz – Dyrektor Miejskiego Domu Kultury oraz Kierownik POSW KROKUS Pan Marian Boguszyński. Podczas uroczystego wernisażu 28 twórców biorących udział w tym przedsięwzięciu otrzymało pamiątkowe dyplomy.
 • W dniu 2 maja 2018 roku uczestnicy VI Międzynarodowego Pleneru Plastycznego w Mielnie wzięli udział w promocji stowarzyszenia na głównej ulicy Mielna, gdzie wystawili na deptaku przy fontannie w centrum miasta swoje prace i spotkali się z mieszkańcami oraz turystami odwiedzającymi Mielno;
 • W maju 2018 roku nasi twórcy wzięli udział w Konkursie Plastycznym pt.”Zainspirowani van Goghiem” zorganizowanym przez Dom Kultury „Tęcza” Tyskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „OSKARD” w Tychach. Nasze stowarzyszenie w konkursie reprezentowało łącznie 7 twórców, których wszystkie przesłane 10 prac zakwalifikowało się do finału konkursu i wystawy. Wystawa została otwarta w dniu 27 kwietnia 2018 roku i trwała do końca lipca 2018 roku. Warto podkreślić, że nasi twórcy zdobyli nagrody. Nagrodę główną
  i I miejsce w konkursie otrzymała koleżanka Irena Maciuszek, a III miejsce zajął kolega Krzysztof Szala. Wszyscy laureaci konkursu otrzymali nagrody rzeczowe i pamiątkowe dyplomy.
 • Zgodnie z przyjętym Planem Pracy Silesia Tak Art na 2018 roku Zarząd Stowarzyszenia w dniach od 29 kwietnia do 9 maja 2018 roku w Mielnie zorganizował pod Honorowym Patronatem Burmistrza Mielna pani Olgi Roszak – Pezała VI Międzynarodowy Plener Plastyczny pt. „Radość tworzenia”. Podczas pleneru zorganizowano warsztaty z wycinanki, które przeprowadziła w Centrum Kultury w Mielnie oraz na terenie POSW KROKUS koleżanka Gabriela Czarnecka. Ponadto kol. Jerzy Białek zorganizował pogadankę na temat żeglugi i przygód morskich, a kol.Stefii Franke z Berlina z pomocą kol. Susanne Hawer wystawiła dla wszystkich uczestników pleneru sztukę teatru lalek pt.”Olbrzym” – „Riesen Garten” o Olafie Olbrzymie wg Oscara Wilde- reprezentując Teatr „GodzillaArt.” z Berlina. Ponadto w trakcie pleneru zorganizowano dwie wystawy, w tym jedną w formie prezentacji na deptaku w centrum Mielna. Dorobek pleneru został podsumowany uroczystym wernisażem w dniu 8 maja 2018 roku w galerii Centrum Kultury w Mielnie. Należy podkreślić, że w plenerze uczestniczyło 28 twórców (w tym dwie malarki z Niemiec) oraz 6 osób towarzyszących.
 • Na początku 2018 roku Zarząd Silesia Tak Art zachęcił naszych twórców i sympatyków do udziału w konkursie plastycznym organizowanym przez Urząd Miasta w Mielnie pt.”Impresje Mieleńskie”. W wyniku konkursu nasi artyści otrzymali 6 nagród głównych i 4 wyróżnienia. Konkursowi towarzyszyła wystawa zbiorowa – pokonkursowa. Nagrodzeni to: kol.Steffi Franke, kol.Bożena Kasprzak, kol.Jarosław Kacprzak, kol. Ryszard Maresz, kol.Ryszard Pozdrowicz, kol.Barbara Zientara-Chmiel, kol.Daniela Żmuda, kol. Albin Rożej, kol. Małgorzata Szala oraz kol. Krzysztof Szala. Laureaci konkursu otrzymali nagrody rzeczowe, a wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy.
 • W dniu 28 marca 2018 roku Zarząd Silesia Tak Arty wspólnie z Galerią Presentoria oraz Beskidarts – Przestrzeń Twórcza zorganizował wspólną wystawę która odbyła się w dawnym Ośrodku Kultury w Szczyrku – tzw.”Piekiełku”. Wystawa trwała miesiąc, a jej uroczystego otwarcia dokonał Antoni Byrdy – Burmistrz Szczyrku. Nasz Zarząd reprezentowały Małgorzata Szala i Barbara Zientara-Chmiel. Należy dodać, że Beskidarts jest miejscem twórczych spotkań, inspirujących warsztatów, pięknych przedmiotów hand made i dobrej energii. Przestrzeń Twórcza powstała w dawnym Ośrodku Kultury i jest to ciągły proces tworzenia, w którym udział biorą zarówno artyści, jak i mieszkańcy i turyści. To jest miejsce, które żyje, zmienia się, w którym dzieją się ciekawe rzeczy związane z kulturą i sztuką.
 • Przy okazji organizacji wystawy jubileuszowej na Zamku w Wodzisławiu Śląskim nasze stowarzyszenie postanowiło wesprzeć Wodzisławską Placówkę Wsparcia Dziennego „Dziupla”. W dniu 19 marca 2018 roku Zarząd stowarzyszenia w imieniu twórców podarował prace wspierając aukcję charytatywną organizowaną dla wsparcia dzieci, które są podopiecznymi Stowarzyszenia „Przy Dziupli” z Wodzisławia Śląskiego. Na rzecz aukcji przekazano łącznie pięć obrazów autorstwa twórców i sympatyka Silesia Tak Art, tj. kol.Barbary Zatorskiej ze Szczecina, kol. Adama Mendali z Gniezna, kol. Piotra Solisa z Wodzisławia Śląskiego oraz kol. Krzysztofa Szali z Tychów. Prace w imieniu naszego stowarzyszenia przekazał kolega Piotr Solis. „Dziupla” to miejsce gdzie dziecko, rodzic / opiekun – cała rodzina może uzyskać pomoc i wsparcie. Dziupla organizuje pomoc w opiece i wychowaniu dziecka i pracę z rodziną. Pomoc w opiece i wychowaniu prowadzona jest w świetlicach środowiskowych i w klubie młodzieżowym otwartych na terenie miasta Wodzisław Śląski.
 • Od początku stycznia do końca marca 2018 roku w „Galerii Prowizorka” Filii Nr 11 Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Kopernika 3 w Tychach Zarząd Silesia Tak Art zorganizował wystawę poplenerową twórców i sympatyków Stowarzyszenia Silesia Tak Art. Tytuł wystawy brzmiał identycznie jak tytuł pleneru tj. pt.”Wiosna w Mielnie”. Wystawa cieszyła się dużym zainteresowaniem mieszkańców i czytelników MBP w Tychach. Dowodem na to było przedłużenie ekspozycji, która zamiast miesiąc trwała aż trzy miesiące, tj. do końca marca 2018 roku.