• Zarząd Stowarzyszenia w dniu 17 grudnia 2015 roku przekazał 16 prac naszych twórców, tj.(13 obrazów, 2 prace pirograficzne i fotografia), na rzecz Społecznego Stowarzyszenia Hospicjum im. Św.Kaliksta I w Tychach. Część prac zostanie zlicytowana na cele statutowe hospicjum, a niektóre będą wyeksponowane w jego stałej siedzibie hospicjum stacjonarnego w Tychach. Wszyscy twórcy, których prace podarowano oraz Zarząd Silesia Tak Art otrzymali podziękowania od Prezesa Zarządu Tyskiego Hospicjum.
 • Zarząd Stowarzyszenia w dniu 24 listopada 2015 roku podjął uchwałę o przekazaniu 21 prac (16 obrazów i 4 prac pirograficznych oraz rzeźby), na rzecz Społecznego Towarzystwa Hospicjum Cordis w Katowicach. Część prac zostanie zlicytowana na cele statutowe hospicjum, a niektóre będą wyeksponowane w jego stałej siedzibie w Katowicach. Wszyscy twórcy, których prace podarowano, oraz Zarząd Silesia Tak Art otrzymali podziękowania od Prezesa Zarządu Hospicjum „Cordis”.
 • Pod koniec listopada 2015 roku Zarząd Silesia tak Art podjął inicjatywę polegającą na nawiązaniu współpracy ze Stowarzyszeniem „Dar Serca”, które w ramach wolontariatu prowadzi świetlicę środowiskową „Kraina Przyjaźni” w Szkole podstawowej Nr 20 w Dąbrowie Górniczej. Na naszą prośbę dzieci wykonały kartki z okazji Świąt Bożego Narodzenia. W zamian za „małe dzieła sztuki” wszystkie dzieci w dniu 10 grudnia 2015 roku otrzymały od nas słodki upominek. Kartki zostały rozesłane wraz z życzeniami do wszystkich członków Silesia Tak Art oraz do osób, firm i organizacji wspierających nasze działania.
 • Zarząd Silesia tak Art we wrześniu 2015 roku przekazał w imieniu naszych twórców kilkanaście prac na rzecz Podkarpackiego Hospicjum. W dniu 4 października 2015 roku podczas już VIII aukcji charytatywnej zorganizowanej w Teatrze im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie zlicytowano ogółem ponad 150 obrazów i rzeźb podarowanych przez artystów z i darczyńców z całego kraju. Za wylicytowane prace udało się zebrać 66 785 złotych. Cała kwota została przeznaczona na rozbudowę i doposażenie Stacjonarnego hospicjum dla Dzieci w Rzeszowie.
 • W dniach od 4 września do 9 października 2015 roku w Spółdzielczym Domu Kultury „Tęcza” Tyskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Oskard” w Tychach miała miejsce wystawa prac twórców Silesia Tak Art oraz malarstwa i rysunku naszego kolegi Arkadiusza Konaszewskiego ps.”Konar”. Wystawę zainaugurował wernisaż. Stowarzyszenie pokazało najnowsze prace, które powstały podczas III Międzynarodowego Pleneru Plastycznego – zatytułowanego „Kwiaty – okruchy Raju”.
 • W dniach od 12 czerwca do 15 sierpnia 2015 roku w Bibliotece Szkoły Policji w Katowicach Piotrowicach miała miejsce nasza kolejna wystawa promująca dorobek Silesia Tak Art podczas której zaprezentowano także prace z pleneru w Unieściu pt. „Kwiaty – okruchy Raju”. Podczas tej imprezy wystawiono ponad 50 prac, w tym: obrazy, rysunki, fotografie, prace pirograficzne oraz rzeźba. Wystawę odwiedziło ponad 1 000 zaproszonych gości, w tym studenci z USA oraz dzieci i młodzież ze śląskich placówek oświatowych.
 • W dniu 1 czerwca 2015 roku, z okazji obchodów „Międzynarodowego Dnia Dziecka”, nasz kolega Ryszard Maresz przygotował i przeprowadził zajęcia oraz zabawy dla dzieci
  z Przedszkola Nr 3 w Orzeszu-Zawadzie im.”Tęczowy Promyk” , które nazwano „Dzień Dziecka po Rycersku”. Za tą cenną inicjatywę na rzecz dzieci Nasze Stowarzyszenie otrzymało pisemne podziękowanie od dyrektora tej placówki.
 • W sobotę, 23 maja 2015 roku po raz pierwszy w tym roku, Zarząd Stowarzyszenia w osobach Małgorzaty Szala i Małgorzaty Zawada, w towarzystwie naszego animatora kultury Krzysztofa Szali, przeprowadzili promocję Stowarzyszenia Silesia Tak Art, która miała miejsce w Parku Zadole w Katowicach podczas obchodów „Święta kwitnących głogów”. W trakcie imprezy wystawiono kilka prac ukazujących nasz dorobek twórczy, oraz zaprezentowano nasz nowy rollup.
 • Zarząd Stowarzyszenia w kwietniu 2015 roku przygotował projekt w postaci organizacji jesiennego pleneru plastycznego pod nazwą „Babie lato pod Babią”, który zaplanowano w dniach od 2 do 12 października 2015 roku w Zawoi. Uzgodniono, że głównym tematem prac będzie ukazanie „Piękna kobiety”. Do udziału w tej imprezie, oprócz członków naszego stowarzyszenia, zaplanowano zaprosić zaprzyjaźnionych twórców z innych organizacji, oraz twórców niezrzeszonych. Niestety z uwagi na znikome zainteresowanie naszych twórców plener został odwołany i nie doszedł do skutku.
 • W dniu 6 maja 2015 roku w POW „Krokus” w Unieściu koło Koszalina Zarząd Stowarzyszenia zorganizował wystawę poplenerową, podczas której zaprezentowano dorobek III Międzynarodowego Pleneru Plastycznego – zatytułowanego „Kwiaty – okruchy Raju”. Podczas uroczystego wernisażu 30 twórców biorących udział w tym przedsięwzięciu otrzymało pamiątkowe dyplomy.
 • W dniach od 26 kwietnia do 07 maja 2015 roku w Unieściu, w POW ,, Krokus” odbył się III Międzynarodowy Plener Plastyczny. Jego tytuł „Kwiaty-okruchy Raju” nawiązywał do budzącej się kwiatami wiosny oraz do słów Dantego Alighieri cyt.”Z Raju na Ziemi pozostały trzy rzeczy: kwiaty, gwiazdy i oczy dziecka…”. W piątej tego typu imprezie plenerowej uczestniczyło 30 artystów (w tym dwie malarki z Niemiec) oraz 11 osób towarzyszących. W czasie pleneru, odbyło się Walne Zebranie członków Stowarzyszenia, dokonano zmian w Komisji Rewizyjnej oraz Zarządzie Silesia Tak Art. Ponadto mówiono sprawy organizacyjno – statutowe.