• W dniu 4 grudnia 2016 roku na terenie Dąbrowy Górniczej Zarząd Stowarzyszenia Silesia Tak Art wspólnie ze Stowarzyszeniem „Dar Serca” wziął udział w akcji „Graj i Pomagaj”, gdzie nasi twórcy i sympatycy za pośrednictwem Zarządu przekazali 22 prace na rzecz organizatora w celu wsparcia akcji charytatywnej. Organizatorem całego przedsięwzięcia było Centrum Sportu i Rekreacji w Dąbrowie Górniczej. W ramach imprezy zorganizowano zbiórkę środków finansowych, które zasiliły konto Stowarzyszenia Dar Serca. Zebrane pieniądze zostały przekazane na rzecz podopiecznych. Podczas tej akcji Dyrektor Centrum Sportu i Rekreacji w Dąbrowie Górniczej Pani Dagmara Molicka wręczyła naszemu Stowarzyszeniu „Podziękowanie” za wsparcie X akcji charytatywnej „Graj i Pomagaj”.
 • Pod koniec października 2016 roku dwunastu twórców Silesia Tak Art wzięło udział w Pierwszym Przeglądzie Sztuki i Rękodzieła „Powiązania 2016″ zorganizowanym przez Klubu ORION w Tychach w dniu 17 listopada 2016 roku. Nasi twórcy zaprezentowali podczas tej imprezy 16 obrazów. Wszystkie prace zostały zakwalifikowane do konkursu i wystawy pokonkursowej. Nasz kolega Arkadiusz Konaszewski ps.”Konar”, wiceprezes Zarządu Silesia Tak Art zdobył prestiżową „Nagrodę Publiczności”. Wszyscy laureaci oraz uczestnicy konkursu otrzymali pamiątkowe dyplomy. Wystawa pokonkursowa trwała do początku grudnia 2016 roku.
 • W dniach od 8 do 16 października 2016 roku twórcy i sympatycy Stowarzyszenia Silesia Tak Art wzięli udział w Ogólnopolskim Plenerze Plastycznym „W barwach jesieni” w Bartkowej /Gmina Gródek nad Dunajcem/. Organizatorami tego przedsięwzięcia był Zarząd Silesia Tak Art oraz Zarząd Koła Nr 12 SeiRP w Katowicach. Podczas pleneru zorganizowano trzy dodatkowe wystawy prac kol.Arkadiusza Konaszewskiego ps.Konar i kol.Jolanty Bulzak oraz wieczór poetycki z udziałem kol.Jolanty Bulzak i kol.Krzysztofa Knyziaka ps.Coobus. W dniu 15 października w Gminnym Ośrodku Kultury zorganizowano wystawę poplenerową oraz uroczysty wernisaż. Na uroczystym wernisażu gościł Wójt Gminy Gródek nad Dunajcem Pan Józef Tobiasz oraz Kierownictwo Zarządu Wojewódzkiego SeiRP w Katowicach. Komisarzem organizacyjnym pleneru była koleżanka Ewa Macek Koła Nr 12 SeiRP w Katowicach. Wszyscy twórcy którzy wzięli udział w plenerze otrzymali pamiątkowe dyplomy.
 • W dniach od 15 września do 31 grudnia 2016 roku Zarząd Silesia Tak Art zorganizował wystawę twórców i sympatyków Stowarzyszenia Silesia Tak Art w Klubie Osiedlowym „Uszatek” Tyskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „OSKARD”. Usłyszeliśmy wiele ciepłych słów o naszych twórcach i podejmowanych działaniach. Najsurowszymi „recenzentami” były oczywiście dzieci, które szczerze zachwycały się poszczególnymi pracami. Z uwagi na duże zainteresowanie wystawę planowaną na miesiąc przedłużono o kolejne 1,5 miesiąca.
 • Zarząd Silesia tak Art we wrześniu 2016 roku przekazał w imieniu naszych twórców 10 obrazów na rzecz Podkarpackiego Hospicjum w ramach organizowanej IX Charytatywnej Aukcji Obrazów, która odbyła się w dniu 2 października 2016 roku w Teatrze im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie. Zlicytowano ogółem ponad 100 obrazów i rzeźb podarowanych przez artystów z i darczyńców z całego kraju. Za wylicytowane prace udało się zebrać blisko 45 tysięcy złotych. Cały dochód z licytacji przeznaczony został na rzecz Dzieci przebywających pod opieką Domowego i Stacjonarnego Hospicjum w Rzeszowie.
 • Na przełomie lipca i sierpnia 2016 roku ośmioro członków Stowarzyszenia Silesia Tak Art wzięło udział w II Ogólnopolskim Plenerze Malarsko-Fotograficznym „Chrzęsne 2016” . W dniu 9 sierpnia w Pałacu w Chrzęsnem została otwarta podczas uroczystego wernisażu wystawa poplenerowa którą zaplanowano do 4 września 2016 roku. Wszyscy twórcy którzy wzięli udział w plenerze otrzymali pamiątkowe dyplomy. Organizatorem przedsięwzięcia było Mazowieckie Forum Biznesu Nauki i Kultury z Wołomina oraz Powiat Wołomiński we współpracy z Podkarpackim Oddziałem Stowarzyszenia Marynistów Polskich, Naczelnej Izby Lekarskiej, Pracowni Ceramicznej „Gliniany Blues” Wandy Wolf z Ręczaj w Gminie Poświętne oraz Fundacji Akomodacja z Chrzęsnego.
 • Od 1 czerwca do 31 sierpnia 2016 roku w Miejskiej Bibliotece Publicznej Nr 11 przy ul. Kopernika w Tychach oraz od 1 września do 15 października 2016 roku w Miejskiej Bibliotece Publicznej Nr 13 przy ul. Niepodległości w Tychach Zarząd Silesia Tak Art wspólnie z MBP w Tychach zorganizował dwie kolejne wystawy poplenerowe twórców i sympatyków Stowarzyszenia Silesia Tak Art. Tytuł wystaw brzmiał identycznie jak tytuł pleneru tj. „Wróżki, elfy, anioły – czyli tajemnicza podróż”. Wystawy cieszyły się dużym zainteresowaniem mieszkańców i czytelników MBP w Tychach.
 • W maju 2016 roku nasi twórcy wzięli udział w Konkursie Plastycznym pt.”Martwa natura z pomarańczą” zorganizowanym przez Dom Kultury „Tęcza” w Tychach. Nasze stowarzyszenie w konkursie reprezentowało łącznie 7 twórców, których wszystkie przesłane 8 prac zakwalifikowało się do finału konkursu i wystawy. Wystawa została otwarta w dniu 29 maja 2016 roku i trwała do końca września 2016 roku. Warto podkreślić, że nasz kolega Andrzej Bąk zdobył główną – I nagrodę w tym konkursie. Laureaci i uczestnicy konkursu otrzymali pamiątkowe dyplomy.
 • W dniu 21 maja 2016 roku podczas tzw.”Dni otwartych hospicjum” na terenie Hospicjum im. Świętego Kaliksta I w Tychach nasi członkowie stowarzyszenia wsparli w formie wolontariatu organizację tego przedsięwzięcia. Kolega Ryszard Maresz przygotował i przeprowadził zajęcia oraz zabawy dla dzieci które nazwano „Rycerski tor przeszkód”, a kolega Krzysztof Szala zorganizował dla dzieci zabawy plastyczne pt.”Kraina wyobraźni”. W tym przedsięwzięciu było okazane także wsparcie Zarządu Stowarzyszenia w osobach Małgorzaty Szala i Małgorzaty Zawada. Za tą cenną inicjatywę na rzecz hospicjum Nasi Twórcy otrzymali pisemne podziękowanie od Prezesa Stowarzyszenia Hospicjum Pani Ilony Słomian.
 • W dniu 4 czerwca 2016 roku odbyło się Walne Zebranie członków Stowarzyszenia, dokonano zmian w Zarządzie Silesia Tak Art. Ponadto omówiono sprawy organizacyjno – statutowe. Zmiana w zarządzie Stowarzyszenia była podyktowana rezygnacją z członkostwa w naszym stowarzyszeniu złożona przez dotychczasowego wiceprezesa kolegę Stanisława Rybaka. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Silesia Tak Art zaakceptowało wybór na wiceprezesa Zarządu kolegę Arkadiusza Konaszewskiego.
 • W dniu 2 maja 2016 roku w POW „Krokus” w Unieściu koło Koszalina Zarząd Stowarzyszenia zorganizował wystawę poplenerową, podczas której zaprezentowano dorobek IV Międzynarodowego Pleneru Plastycznego – zatytułowanego „Wróżki, elfy, anioły – czyli tajemnicza podróż”. Na uroczystym wernisażu gościła Wójt Gminy Mielno Pani Olga Roszak – Pezała oraz Kierownictwo NSZZ Policjantów Województwa Zachodniopomorskiego. Podczas uroczystego wernisażu 31 twórców biorących udział w tym przedsięwzięciu otrzymało pamiątkowe dyplomy.
 • W dniu 30 kwietnia 2016 roku uczestnicy IV Międzynarodowego Pleneru Plastycznego w Unieściu wzięli udział w promocji stowarzyszenia na głównej ulicy Mielna, gdzie wystawili w plenerze swoje prace i spotkali się z mieszkańcami i turystami odwiedzającymi Mielno;
 • W dniach 28-29 kwietnia 2016 roku uczestnicy IV Międzynarodowego Pleneru Plastycznego w Unieściu dokonali prezentacji prac w wystawie zorganizowanej przez Zarząd Silesia Tak Art w części pałacowej Komendy Miejskiej Policji w Koszalinie. Wystawa cieszyła się dużym zainteresowaniem środowiska Zachodniopomorskiej Policji oraz mieszkańców Koszalina.
 • Zgodnie z przyjętym Planem Pracy Silesia Tak Art na 2016 roku Zarząd Stowarzyszenia w dniach od 24 kwietnia do 4 maja 2016 roku w Unieściu zorganizował IV Międzynarodowy Plener Plastyczny „Wróżki, elfy, anioły – czyli tajemnicza podróż”. Podczas pleneru zorganizowano warsztaty twórcze, które przeprowadził z artystami kolega Adam Mendala. Podczas pleneru zorganizowano dwie wystawy oraz jedną prezentację prac na deptaku w centrum Mielna. W imprezie uczestniczyło 31 twórców (w tym malarka z Niemiec) oraz 6 osób towarzyszących.
 • W kwietniu 2016 roku Zarząd Silesia Tak Art podpisał porozumienie o współpracy ze Stowarzyszeniem „Dar Serca” z Dąbrowy Górniczej, w wyniku którego zorganizowano wystawę twórców Silesia Tak Art w Miejskiej Biblioteki Publicznej w Dąbrowie Górniczej która trwała od 1 do 15 kwietnia 2016 roku. Wystawa towarzyszyła koncertowi charytatywnemu pt. „Wyśpiewajmy marzenia”, który miał miejsce w dniu 15 kwietnia 2016 roku. Podczas tej imprezy nasze stowarzyszenie przekazało pracę autorstwa kol.Teresy Białek na rzecz aukcji charytatywnej wspomagającej podopiecznych Stowarzyszenia „Dar Serca”.
 • Na początku stycznia 2016 roku Zarząd Stowarzyszenia Silesia Tak Art w imieniu naszych twórców podarował obrazy na rzecz aukcji charytatywnej organizowanej przez Uniwersytet Śląski w Katowicach. Podczas uroczystego „Balu z różą” w dniu 30 stycznia 2016 roku zorganizowano aukcję podczas której zebrano środki w wysokości 18 500 złotych, które w całości przekazano na rzecz podopiecznych Fundacji „Uśmiech Dzieciom” w Katowicach.