Adres siedziby:

Stowarzyszenie Silesia Tak Art
ul. Kopernika 10c/2, 43-100 Tychy

e-mail : silesia.tak.art@interia.pl

Nasze konto bankowe:

Bank BGŻ 94 2030 0045 1110 0000 0323 8310

Stowarzyszenie Silesia Tak Art
ul.Kopernika 10c/2, 43-100 Tychy

Uwaga! ważna informacja dla osób/podmiotów wpłacających darowiznę koniecznie prosimy, aby w tytule wpłaty wpisać treść: darowizna na cele statutowe.

Napisz do nas: