Praca zbiorowa założycieli Silesia Tak Art, która powstała we wrześniu 2012 roku podczas pleneru plastycznego na terenie POSW KROKUS w Unieściu.

Stowarzyszenie zostało zarejestrowane w dniu 22 lutego 2013 roku przez 23 przyjaciół, będących jednocześnie twórcami i animatorami kultury. Większość z nich zna się i utrzymuje kontakt od wielu lat, a niektórzy poznali się blisko ćwierć wieku temu. Potrzeba wspólnego tworzenia oraz przebywania w przyjaznym środowisku twórczym miała decydujący wpływ na powstanie naszego stowarzyszenia. Wcześniej, jako nieformalna grupa spotykaliśmy się na plenerach organizowanych przez różne ogólnopolskie i regionalne związki twórcze, w tym m.in przez Zachodniopomorski Klub Twórców „Pasja”, Stowarzyszenie Marynistów Polskich, a także na plenerach realizowanych przy współpracy z Polskim Radiem w Katowicach oraz z Archidiecezją Katowicką. Stworzone przez nas prace trafiały wtedy w całości do tych instytucji, które przekazywały je w większości na cele charytatywne. Były one licytowane podczas aukcji organizowanych na rzecz Śląskich Fundacji, takich jak „Iskierka” i „Ulica”, a także dla wspomożenia ofiar powodzi w Bieruniu w 2010 roku oraz na leczenie 1,5 rocznej Izy, która ucierpiała w pożarze kamienicy w czerwcu 2011 roku w Świętochłowicach. Większość, z aktualnie 38 członków stowarzyszenia stanowią malarze. Pasją pozostałych twórców jest grafika, rysunek i fotografia.

Stowarzyszenie zainaugurowało swoją działalność organizacją Międzynarodowego Pleneru Plastycznego pod nazwą „Wiosenny rejs po przygodę”, który odbył się w dniach od 30 kwietnia do 11 maja 2013 roku w Unieściu na terenie Gminy Mielno. W plenerze wzięło udział 27 artystów z kraju oraz dwie twórczynie z Niemiec. 

Od momentu powstania Zarząd Stowarzyszenia co roku organizuje międzynarodowe plenery plastyczne w Mielnie, które od 2017 roku są obejmowane Honorowymi Patronatami przez Burmistrza Mielna i są wpisane w kalendarz wiosennych imprez kulturalnych tego miasta. Plenery Silesia Tak Art odbywają się na terenie całego kraju, a podczas 9 lat działalności udało się nam zorganizować 20 plenerów plastycznych, w tym w 2020 roku dwa plenery wirtualne z uwagi na stan epidemii COVID-19.

Od momentu powstania organizacji, zgodnie z przyjętymi celami statutowymi, Silesia Tak Art niesie pomoc potrzebującym oraz uczestniczy w wydarzeniach kulturalnych na terenie województwa śląskiego i kraju. W załączeniu kilkanaście podziękowań jakie otrzymaliśmy w latach 2013 – 2020 od obdarowanych i naszych partnerów.