Zanim odbędzie się uroczysty wernisaż, który 8 września 2023 roku podsumuje nasze zmagania podczas XIII Międzynarodowego Pleneru Plastycznego Silesia Tak Art pt.”Z artystyczną wizytą w Małym Rzymie” pod Patronatem Honorowym Burmistrza Sandomierza. Sandomierz – Królewskie Miasto, trwają przygotowania prac do ekspozycji, które otrzymują oprawę w postaci ram.

Dzisiaj, 7 września b.r. uczestnicy pleneru w godzinach popołudniowych poświęcili czas na pracę twórczą korzystając z pracowni plastycznej Sandomierskiego Centrum Kultury, a przed południem wzięli udział w wycieczce krajoznawczej do Ujazdu, gdzie z przewodnikiem zwiedzili Zamek Krzyżtopór.

Ten zamek to imponująca warownia zbudowana w XVII wieku przez polskiego magnata i hetmana polnego koronnego, Krzysztofa Ossolińskiego, zamek jest jednym z najbardziej monumentalnych i unikalnych budynków renesansowych w Europie.

Historia zamku sięga pierwszej połowy XVII wieku, kiedy to Krzysztof Ossoliński postanowił zbudować swoją siedzibę na tych ziemiach. Prace rozpoczęły się w 1627 roku i trwały przez kolejne dwie dekady. Zamek miał być nie tylko miejscem zamieszkania, ale również symbolem potęgi i bogactwa Ossolińskiego.

Zamek Krzyżtopór był zaprojektowany jako czteroskrzydłowa rezydencja, zbudowana w kształcie krzyża łacińskiego. Każde skrzydło miało inny charakter i służyło innym celom. Na przykład, jedno skrzydło było przeznaczone dla gości, drugie dla służby, a trzecie dla samego Ossolińskiego i jego rodziny. Czwarte skrzydło miało być wykorzystane jako kaplica, ale nie zostało nigdy ukończone.

Zamek miał również wieże, baseny, fontanny oraz ogromny dziedziniec. Był to nie tylko budynek mieszkalny, ale również centrum kulturalne i naukowe. Ossoliński gromadził tu swoje kolekcje sztuki, bibliotekę, a także organizował liczne spotkania, festyny i turnieje rycerskie.

Niestety, los zamku był tragiczny. Krzysztof Ossoliński zginął w 1645 roku, a po jego śmierci jego spadkobiercy nie byli w stanie utrzymać ogromnego obiektu. W 1656 roku zamek został zdobyty i zniszczony przez wojska szwedzkie podczas potopu szwedzkiego. Mimo prób jego odbudowy, nigdy nie odzyskał swojej dawnej świetności.

Dziś zamek Krzyżtopór pozostaje w ruinie, ale jego monumentalne mury wciąż imponują. Ruiny zamku są popularnym miejscem turystycznym i często odwiedzanym przez miłośników historii i architektury. Mimo że nie zachowały się wszystkie części zamku, to, co zostało, nadal wywołuje podziw i fascynację.

W załączeniu krótka relacja fotograficzna z wycieczki 🙂☀️🏰🖌️🎨🖼️👍