6 Maja 2022 roku rozpoczął się nasz X Jubileuszowy Międzynarodowy Plener Plastyczny Silesia Tak Art pt.”Panorama Gminy Mielno”, który jest po raz szósty z rzędu objęty Honorowym Patronatem przez Burmistrz Mielna. Do Mielna dotarło 31 twórców z kraju i z zagranicy, głównie malarzy. Wczoraj miało miejsce oficjalne otwarcie z udziałem pełnego składu Zarządu Stowarzyszenia. Artyści tworzą od soboty swoje dzieła korzystając z dwóch pracowni na terenie POSW KROKUS, tj. w świetlicy oraz w obiekcie „ANIA” , gdzie dziesięcioro z nich zostało zapoznanych z projektem opracowanym przez naszego komisarza plastycznego Krzysztof Szalę. 10 twórców namaluje 10 obrazów składających się na PANORAMĘ GMINY MIELNO. Panorama będzie miała łączny wymiar 50 x 700 cm (!). Dzisiaj zamieszczamy kilkanaście kadrów ukazujących zmagania plenerowe oraz przystąpienie do realizacji tegorocznego projektu plastycznego. Zapraszamy do śledzenia relacji z wydarzeń podczas naszego pleneru.