Zdjęcie grupowe uczestników konkursu oraz organizatorów w NAMIOCIE PRZYSTAŃ KULTURA – Centrum Kultury w Mielnie – 9 Maja 2022 rok

Szanowni Państwo!!! Mamy dzisiaj Wielki Zaszczyt ogłosić wyniki 6.edycji konkursu plastycznego pt.”Gmina Mielno oczami twórców i sympatyków Silesia Tak Art”, którego organizatorem jest Urząd Miasta Mielno oraz Centrum Kultury w Mielnie. Konkurs towarzyszy X Międzynarodowemu Plenerowi Silesia Tak Art pt.”Panorama Gminy Mielno”. Dzisiaj w NAMIOCIE NA KULTURĘ CKM zostały ogłoszone wyniki konkursu z udziałem Wiceburmistrza Mielna Pana Dominika Groneta, Dyrektor CKM Pani Anny Ledochowicz oraz Prezes Zarządu Silesia Tak Art Małgorzaty Szali. W tym roku, z uwagi na bardzo wysoki poziom prac, jury konkursowe postanowiło przyznać pięć równorzędnych nagród głównych. NAGRODY GŁÓWNE zdobyli w kolejności: koleżanka Maria Celm że Szczecina, kolega Zbigniew Gałęcki z Torunia, koleżanka Maria Teresa Białek że Szczecina, koleżanka Barbara Zientara-Chmiel z Imielina oraz kolega Ryszard Pozdrowicz z Nowego Tomyśla. Wszyscy laureaci otrzymali dyplomy oraz nagrody rzeczowe w postaci materiałów twórczych. Każdy uczestnik konkursu otrzymał pamiątkowy dyplom udziału w konkursie. Gratulujemy wszystkim nagrodzonym w konkursie, a Władzom Miasta Mielno i Centrum Kultury w Mielnie dziękujemy za profesjonalną organizację konkursu i wystawy. Zapraszamy do obejrzenia relacji z tego ciekawego wydarzenia kulturalnego.