Projekt wirtualnych spotkań artystycznych pt.”AKWARIUM”, jako praca zbiorowa w rękach artystów, którzy stworzyli te wyjątkowe obrazy. Praca została podarowana oficjalnie Centrum Kultury w Mielnie podczas naszego uroczystego wernisażu podsumowującego dokonania IX Międzynarodowego Pleneru Plastycznego Silesia Tak Art pt.”W promieniach słońca” w dniu 23 września na terenie „GALERII NA KRZESŁACH” w POSW KROKUS. Dzieło w imieniu Dyrektor Centrum Kultury w Milenie odebrała Pani Julia Piotrowska. Kolejno na fotografii od lewej: Pani Maria Piskier – kierownik Muzeum Skarbnicy Wioski Rybackiej w Chłopach, dalej autorzy prac kolejno od lewej: kol.Daniela Żmuda z Polkowic, kol.Teresa Urbanowska z Wołomina, kol.Irena Maciuszek z Gromadki, kol.Krzysztof Szala z Tychów, kol.Ewa Rudnicka z Piły, kol.Arkadiusz Konaszewski z Częstochowy i kol.Gabriela Czarnecka z Wołomina. Z prawej strony pracownica CKM w Mielnie Pani Julia Piotrowska. Zarząd Silesia Tak Art dziękuje jeszcze raz autorom wszystkich obrazów za udział w pierwszym tego typu projekcie wirtualnym oraz za Wspaniały Dar Serca dla Mieleńskiej Społeczności. Praca zbiorowa na stałe zagości w pomieszczeniu poczekalni CKM w Milenie.