2021 Rok jest bardzo pracowity dla Zarządu Silesia Tak Art i obfitujący w działania promujące nasze stowarzyszenie. Jednym z nich jest na pewno organizacja wystaw plastycznych ukazujących dorobek naszych twórców i sympatyków. Zgodnie z opracowanym Planem działania na 2021 rok od początku roku zorganizowaliśmy 13 wystaw zbiorowych, w tym 8 stacjonarnych i 5 wirtualnych. Kolejna, bo już 14 wystawa została zorganizowana w Filii Nr 18 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Tychach pt.”Kalejdoskop Twórczy Silesia Tak Art” i jest kontynuacją rozpoczętej w lutym 2021 roku wystawy o tym samym tytule w Galerii Spółdzielczego Domu Kultury „Tęcza” TSM OSKARD w Tychach.

Wystawa została wzbogacona o kilka prac z naszego tegorocznego wiosennego pleneru w Bieszczadach. Zapraszamy do obejrzenia krótkiej relacji fotograficznej z wnętrza placówki MBP. Naszym twórcom i sympatykom gratulujemy pięknych prac i cieszymy się na kolejne działania kulturalne, w tym trzy wystawy w realu jakie będziemy mieli okazję pokazać w Mielnie we wrześniu podczas IX Międzynarodowego Pleneru Plastycznego pt.”W promieniach słońca” pod piątym z rzędu Honorowym Patronatem Burmistrz Miasta Mielno. Zapraszamy Państwa serdecznie na nasze wystawy.