Ogólnopolskie Stowarzyszenie Silesia TAK ART

2020 ROK OBFITUJĄCY W SUKCESY – CZTERY KONKURSY PLASTYCZNE 15 TWÓRCÓW I SYMPATYKÓW ZDOBYŁO NAGRODY I WYRÓŻNIENIA

Fot.Twórcy nagrodzeni i wyróżnieni w konkursie plastycznym pt.”Gmina Mielno oczami twórców i sympatyków Silesia Tak Art”

W 2020 roku nasi artyści mieli okazję uczestniczyć w czterech konkursach plastycznych, z których dwa były zorganizowane przez placówki kultury Tyskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „OSKARD”, jeden przez Urząd Miasta w Mielnie i ostatni wirtualny przez Zarząd Naszego Stowarzyszenia. W trzech z tych konkursów nasi twórcy i sympatycy odnieśli sukcesy zdobywając łącznie 15 nagród i wyróżnień. Do pierwszego rozstrzygnięcia doszło w Mielnie w dniu 17 września 2020 roku, gdzie miał miejsce konkurs plastyczny pt.”Gmina Mielno oczami twórców i sympatyków Silesia Tak Art”. Organizatorem imprezy był Urząd Miasta oraz Centrum Kultury w Mielnie. Spośród blisko 60 prac trzyosobowe jury z UM w Mielnie wybrało i nagrodziło obrazy siedmioro artystów.

Susanne Hawer

Przyznano cztery równorzędne nagrody główne w kolejności: Susanne Hawer z Niemiec, Irena Maciuszek z Gromadki, Barbara Zatorska ze Szczecina oraz Bożena Kasprzak ze Szczecina. Ponadto przyznano trzy wyróżnienia, tj. Ryszard Pozdrowicz z Nowego Tomyśla, Sylwester Jach z Kielc i Sławomir Kosecki z Kielc.

Kolejnym wydarzeniem, w którym naszym twórcom udało się sięgnąć po nagrody był konkurs zorganizowany w ramach IV Przeglądu sztuki – „Powiązania” przez Klub Osiedlowy „Olimpia”. Miejscem wystawy była galeria w Klubie „Orion” TSM OSKARD w Tychach. Dwóch naszych twórców znalazło się wśród laureatów. Jedną z trzech głównych nagród zdobył kolega Sylwester Jach z Kielc, a wyróżnienie otrzymał kolega Ryszard Maresz z Orzesza.

Warto zaznaczyć, że w tym roku aż 36 prac autorstwa 24 twórców i sympatyków Silesia Tak Art zgłoszonych do czwartej edycji konkursu zostało zakwalifikowanych do wystawy konkursowej. Warto podkreślić, że w przeglądzie sztuki uczestniczyło blisko 50 artystów z kraju i z zagranicy, którzy zgłosili ponad 80 prac.

Trzeci z konkursów plastycznych został ogłoszony w dniu 18 listopada przez nasz Zarząd Stowarzyszenia Silesia Tak Art. Wszyscy chętni do udziału w tym przedsięwzięciu mieli 10 dni na przygotowanie prac konkursowych, których wizerunki trafiły w ręce organizatora. Od wieczora 27 listopada do 30 listopada 2020 roku na stronie facebookowej Silesia Tak Art trwało otwarte głosowanie. W tym czasie udostępnioną na FB galerię prac konkursowych odwiedziło ponad 16 600 osób, a duża część z nich po obejrzeniu wszystkich prac oddała „swoje odczucia” w formie głosu emotikonem. Każdy pozytywny emotikon był przeliczany na głosy. Wielu odwiedzających galerię gości napisało, że wszystkie prace zasługują na nagrodę i wyróżnienie, z czym my jako organizatorzy konkursu także się zgodziliśmy.

Po sprawdzeniu ilości uzyskanych głosów główne trzy nagrody zdobyli w kolejności: Ryszard Pozdrowicz z Nowego Tomyśla – I NAGRODA, Elżbieta Buganik z Gromadki – II NAGRODA i Marzena Mroczkowska–Grochmalska z Niemiec – III NAGRODA. Z uwagi na prośbę wielu naszych gości przyznano trzy równorzędne wyróżnienia w konkursie, które otrzymały: Irena Maciuszek z Gromadki, Bożena Kasprzak ze Szczecina i Katarzyna Kopaczka z Godziszki. W tym miejscu warto zaznaczyć, że post na FB z galerią konkursową do dzisiaj odwiedziło już ponad 22 200 osób (!), a wielu gości jest zachwyconych pracami i samym pomysłem organizacji konkursu. Zapewniamy, że czynimy już przygotowania do organizacji takiego konkursu w styczniu 2021 roku. Obserwujcie Państwo nasze strony FB i internetową www.tak-art.pl , gdzie zamieszczane są na bieżąco informacje o naszych aktualnych działaniach. W załączonym materiale można powspominać sukcesy naszych twórców i sympatyków w konkursach plastycznych, które miały miejsce w tym roku.