Nagrodzeni i wyróżnieni w konkursie, od lewej: Ryszard Pozdrowicz – Nowy Tomyśl, Irena Maciuszek – Gromadka, Barbara Zatorska – Szczecin, Susanne Hawer – Niemcy, Bożena Kasprzak – Szczecin i Sławomir Jach – Kielce.

W dniu 17 września 2020 roku w Centrum Kultury w Mielnie miało miejsce rozstrzygnięcie konkursu plastycznego „Gmina Mielno oczami twórców i sympatyków Silesia Tak Art”. Organizatorem imprezy był Urząd Miasta oraz Centrum Kultury w Mielnie. Spośród blisko 60 prac zgłoszonych do konkursu trzyosobowe jury z UM w Mielnie wybrało i nagrodziło prace 7 artystów.

Przyznano cztery równorzędne nagrody główne w kolejności: Susanne Hawer z Niemiec, Irena Maciuszek z Gromadki, Barbara Zatorska ze Szczecina oraz Bożena Kasprzak ze Szczecina. Ponadto przyznano trzy wyróżnienia, tj. Ryszard Pozdrowicz z Nowego Tomyśla, Sylwester Jach z Kielc i Sławomir Kosecki z Kielc. Autorzy nagrodzonych i wyróżnionych prac otrzymali nagrody rzeczowe z rąk Wiceburmistrza Mielna Pana Dominika Groneta i Prezes Silesia Tak Art Małgorzaty Szali. Wszyscy twórcy otrzymali pamiątkowe dyplomy, a laureaci konkursu nagrody ufundowane przez organizatora. Jury po raz kolejny stwierdziło, że trudno było wybrać nagrodzone prace z uwagi na bardzo wysoki poziom artystyczny. Wystawę oraz uroczysty wernisaż nagrodzonych prac wraz z kawowym poczęstunkiem przygotowała Pani Krystyna Niewinowska – reprezentująca Dyrektora CKM. Na fotografiach nagrodzeni artyści i wizerunki ich prac oraz zdjęcia z przebiegu uroczystego rozstrzygnięcia konkursu i wystawy plastycznej.