Kończy się czas podsumowań naszego Jubileuszowego 10. Międzynarodowego Pleneru Plastycznego Silesia Tak Art pt.”PANORAMA GMINY MIELNO”, objętego Honorowym Patronatem przez Burmistrz Mielna – Panią Olgę Roszak-Pezałę. Podczas uroczystego wernisażu zorganizowanego w namiocie CKM nazywanym „PRZYSTAŃ KULTURA” Nasze Stowarzyszenie otrzymało z rąk Pani Burmistrz wyjątkowe podziękowanie za wieloletnią działalność na rzecz promowania Gminy Mielno w Polsce, jak i poza jej granicami. Szczególne podziękowania złożono Małgorzacie i Krzysztofowi Szali, którzy od ponad 30 lat mają sentyment do tego pięknego Skrawka Naszej Ojczyzny, a od 21 lat biorą udział w organizowanych w Mielnie plenerach plastycznych. Małgorzata i Krzysztof są pomysłodawcami i współzałożycielami Stowarzyszenia Silesia Tak Art. Przypomnijmy sobie jeszcze raz tę chwilę, gdy Pani Olga Roszak-Pezała – Burmistrz Mielna uhonorowała Wszystkich Członków i Sympatyków Naszego Stowarzyszenia pięknym podziękowaniem, które świadczy o tym, że Jesteśmy Ambasadorami Miasta i Gminy Mielno❤️☀️⚓🛟🎨🖌️🖼️😘