KOMUNIKAT: Ogólnopolskie Stowarzyszenie Twórców i Animatorów Kultury Silesia Tak Art z siedzibą w Tychach e-mail: silesia.tak.art@interia.pl zgodnie ze Statutem oraz ustaleniami zarządu, zaprasza na Walne Zebranie Członków Silesia Tak Art za 2021 rok, które odbędzie się 9 maja 2022 roku (poniedziałek) w sali konferencyjnej na terenie POSW „KROKUS” w Mielnie przy ul. 6 Marca 13 (z zachowaniem restrykcji covidowych). Pierwszy termin 09.05.2022 r. o godzinie 18.00, drugi termin 09.05.2022 r. o godzinie 18.15 w miejscu jw.Porządek Obrad Walnego Zebrania:I. przedstawienie sprawozdania merytorycznego za rok 2021 II. głosowanie nad przyjęciem sprawozdania merytorycznego za rok 2021 III. przedstawienie sprawozdania finansowego za rok 2021 IV. głosowanie nad przyjęciem sprawozdania finansowego za rok 2021. V.przedstawienie sprawozdania/protokołu Komisji Rewizyjnej VI. głosowanie nad przyjęciem sprawozdania/protokołu Komisji Rewizyjnej VII. głosowanie nad udzieleniem Zarządowi absolutorium VIII. przedstawienie przez Prezesa planu działania, zamierzeń na 2022 rok IX. głosowanie nad uchwałą dotyczącą planu działania Stowarzyszenia X. dyskusja, wolne wnioski XI. zamknięcie zebrania. Przypominamy o regulowaniu opłat za składki członkowskie, których termin upływa 31 marca 2022 roku na konto stowarzyszenia: Bank BGŻ 94 2030 0045 1110 0000 0323 8310