Zaczynamy nowy wirtualny projekt Silesia Tak Art w ramach całorocznej Akcji „Przetrwajmy razem”. Tym razem chcemy zainteresować Was ciekawym kierunkiem w sztukach plastycznych jakim jest kubizm. Tytuł naszego projektu brzmi „Cube”, a będzie on podzielony na trzy etapy. W pierwszym etapie, który zaczynamy dzisiaj i potrwa trzy tygodnie tj. do 27 listopada 2021 roku będziecie mieli czas na stworzenie swojej własnej pracy konkursowej poświęconej dowolnej tematyce, która powinna być wykonana w czasie rzeczywistym i nawiązywać w tematyce do nurtu kubizmu. Po zakończeniu tego etapu stworzymy wirtualną wystawę konkursową, która będzie poddana ocenie odwiedzających (na podstawie emoticonów), co pozwoli na wyłonienie jednego z trójki zwycięzców, a pozostałych dwóch laureatów wybierze Jury specjalnie zaproszone przez Zarząd Silesia Tak Art. Łącznie troje z Was otrzyma nagrody rzeczowe w postaci zestawów malarskich ufundowanych przez Koło Nr 12 SEiRP w Katowicach. Wszyscy uczestnicy otrzymają także pamiątkowe dyplomy.

W drugim etapie projektu, który (prawdopodobnie rozpoczniemy zaraz po Nowym Roku) potrwa około 3 – 4 tygodnie zaproponujemy Wam stworzenie projektów rysunków/obrazów w nurcie kubizmu, które wybierzemy jako obiekty charakterystyczne dla Gminy Mielno. Będzie to architektura, przyroda oraz przedmioty związane z morzem. Wybrane prace projektowe złożą się na naszą pracę zbiorową o nazwie „PANORAMA GMINY MIELNO”. W tym celu stworzymy specjalną Grupę Roboczą na platformie Messenger pod nazwą PROJEKT CUBE MIELNO 2022, na wzór wcześniejszych grup projektowych. Ostatecznie sami zdecydujemy jaki będzie kształt naszej pracy projektowej i z ilu obrazów będzie składać.

W trzecim etapie projektu „CUBE”, który potrwa około 2 miesiące, a zakończy się podczas wiosennego pleneru w Mielnie w 2022 roku, głównym zadaniem będzie stworzenie na podstawie wybranych przez nas projektów ostatecznej pracy projektowej pt.”PANORAMA GMINY MIELNO”. Tym razem nasze obrazy będą połączone motywem sieci rybackiej na obszarach gdzie będzie woda, natomiast u góry na niebie obrazy połączą mewy, a na dole na wysokości linii brzegowej morza obrazy połączą ryby (prawdopodobnie flądry). Niebo i morze przedstawimy w formie uproszczonej, jako swego rodzaju mozaiki w ustalonej kolorystyce. Motywy łączące zostaną namalowane już na miejscu w Mielnie.

Dla ułatwienia przedstawiamy Wam obrazy wykonane w nurcie kubizmu, których autorami są między innymi: Georges Braque, Tadeusz Makowski, Wassily Kandinsky, Louis Toffoli oraz twórcy i sympatycy naszego stowarzyszenia. Poniżej (za mini galerią prac) zamieszczamy Regulamin konkursu i projektu „CUBE”.

Regulamin

3. etapowego Wirtualnego Konkursu Plastycznego dla dorosłych PT. ”CUBE”

którego celem jest stworzenie prac autorskich nawiązujących w swojej tematyce do kierunku w sztukach plastycznych nazywanego kubizmem

Def. Kubizm – kierunek w sztukach plastycznych, głównie malarstwie i rzeźbiarstwie, który rozwinął się we Francji na początku XX wieku ok. 1907 roku, poszukujący nowych zasad budowy przestrzennej dzieła przez odrzucenie reguł perspektywy i geometryczne uproszczenie elementów kompozycji. Prekursorem kubizmu był Georges Braque. Po raz pierwszy określenia kubizm użył krytyk sztuki Louis Vauxcelles. W języku francuskim brzmi ono cubisme i pochodzi od francuskiego słowa cube (od łacińskiego cubus), które oznacza kostkę lub sześcian. Ten termin przyjął się i szybko wszedł do powszechnego użytku, jednak twórcy tego kierunku długo unikali jego stosowania.

Etap I konkursu

Organizator: Stowarzyszenie Silesia Tak Art

Termin składania prac: 27 listopada 2021 rok

Termin rozstrzygnięcia konkursu

oraz wystawa pokonkursowa : 28 listopada – 5 grudnia 2021 rok

Warunki konkursu:

Wirtualny konkurs plastycznym pt.”CUBE” jest skierowany do wszystkich członków i stałych sympatyków Silesia Tak Art. Tematyką prac powinny być obrazy nawiązujące do nurtu w sztuce zwanego kubizmem. Mogą to być pejzaże, martwe natury, abstrakcje, sceny figuratywne,itp. stworzone w czasie rzeczywistym trwania konkursu od dnia jego ogłoszenia do dnia terminu składania prac j.w.. Wymiary prac minimum w formacie 20×30 i większe. Techniki malarskie dowolne. Zaznaczamy, że prace powinny być autorskie. Na zdjęcia wizerunków prac czekamy do 27 listopada 2021 roku. Prosimy o dobrej jakości fotografie, które należy przesłać na e-mail : silesia.tak.art@interia.pl Od 28 listopada do dnia 4 grudnia 2021 roku do godz.20.00 na stronie facebookowej Silesia Tak Art będzie udostępniona galeria prac konkursowych, gdzie każdy FB-kowicz będzie mógł zagłosować na wybrane przez siebie prace poprzez reakcję emotikonem. Za serduszko dajemy 2 punkty, a za każdą inną pozytywną reakcję 1 punkt. Prace która otrzyma największą ilość punktów zostanie nagrodzona NAGRODĄ PUBLICZNOŚCI, a dwie równorzędne nagrody przyzna specjalnie powołane JURY KONKURSOWE. Laureaci otrzymają NAGRODY RZECZOWE. Istnieje możliwość wyróżnienia dowolnej ilości prac poza pracami, które będą nagrodzone. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 5 grudnia 2021 roku na stronach FB i internetowej Silesia Tak Art. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają pamiątkowe dyplomy.

Twórcy nie należący do stowarzyszenia oraz nie będący sympatykami stałymi, którzy będą chcieli wziąć udział w konkursie powinni skontaktować się z administratorem Silesia Tak Art na maila: silesia.tak.art@interia.pl i po akceptacji udziału w konkursie będą zobowiązani wypełnić niezbędne dokumenty zgłoszeniowe w tym zgodę na wykorzystanie danych osobowych oraz wizerunku publikowanych prac (lista twórców i sympatyków stałych umieszczona jest w zakładce CZŁONKOWIE) na naszej stronie internetowej do odwiedzenia której serdecznie zapraszamy: http://www.tak-art.pl/aktualnosci/

Autorzy przystępując do konkursu wyrażają zgodę na publikowanie swoich danych osobowych oraz nieodpłatne pokazanie pracy w mediach w celu promocji imprezy.

Organizator zastrzega sobie prawo publikowania i reprodukowania prac konkursowych bez wypłacania honorariów autorskich .

Uwaga: warunkiem przystąpienia do 2 i 3 etapu PROJEKTU „CUBE – MIELNO 2022” jest udział w 1. etapie, który ma charakter konkursowy (!).

Instytucje/organizacje biorące udział w konkursie muszą przy składaniu prac przedstawić listę uczestników (według załącznika), która będzie podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania instytucji/organizacji na zewnątrz celem udostępnienia organizatorowi danych osobowych.

Formularz zgody na przetwarzanie danych osobowych zarówno dla osób fizycznych jak i placówek dydaktycznych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.

Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez osoby uczestniczące zgody na przetwarzanie przez Administratora Silesia Tak Art danych osobowych na potrzeby konkursu zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dn. 29.08.1997r., (tekst jednolity Dz.U. z 2002r. 101 poz.926 z późniejszymi zmianami).

Karta zgłoszenia prac przekazanych do konkursu wraz z oświadczeniem twórcy/organizacji potwierdzającym zapoznanie się uczestnika z przedmiotowym regulaminem konkursu – stanowiąca załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu.