Szanowni Państwo!!! Miło nam poinformować, że wczoraj podczas drugiego dnia Ogólnopolskiego Pleneru Plastycznego Silesia Tak Art pt.”Wiosna w Bieszczadach” miało miejsce uroczyste wręczenie znaczków Silesia Tak Art dwójce naszych nowych członków stowarzyszenia, tj.koleżance Grażynie Waryszak z Gliwic i koledze Mieczysławowi Bugnackiemu z Małkini Górnej . Wręczenia naszych znaczków dokonali Prezes Zarządu Małgorzata Szala oraz Wiceprezes Zarządu Arkadiusz Konaszewski. Po tej ceremonii nastąpiło wręczenie nagród i wyróżnień oraz dyplomów i podziękowań dla naszych członków i sympatyków, którzy w minionym roku uczestniczyli w konkursach wirtualnych oraz podarowali prace na rzecz Częstochowskich Amazonek.

W pierwszej kolejności nagrody rzeczowe w wirtualnym konkursie plastycznym Silesia Tak Art pt.”W promieniach wiosennego słońca” otrzymali: za zajęcie pierwszego miejsca kolega Arkadiusz Konaszewski z Częstochowy, za zajęcie drugiego miejsca koleżanka Barbara Zientara-Chmiel z Imielina oraz za zajęcie trzeciego miejsca kolega Ryszard Pozdrowicz z Nowego Tomyśla. Warto podkreślić, że nagrody w postaci profesjonalnych ram podarował nasz przyjaciel i partner Pan Dariusz Hrybik – szef galerii i firmy AlmatArt z Katowic, któremu jeszcze raz serdecznie dziękujemy. Ponadto wręczono dyplom za zajęcie pierwszego miejsca w międzynarodowym konkursie wirtualnym Silesia Tak Art pt.”Impresje zimowe” koledze Ryszardowi Pozdrowiczowi z Nowego Tomyśla, który zrezygnował z nagrody, a jej równowartość przekazał na rzecz chorego „Wiktorka”, wnuka naszego kolegi. Ponadto dyplom wyróżnienia w konkursie pt.”W promieniach wiosennego słońca” otrzymała koleżanka Barbara Zatorska ze Szczecina, a dyplomy udziału w konkursach otrzymali: kol.Daniela Żmuda z Polkowic, kol.Gabriela Czarnecka z Wołomina, kol.Mieczysław Bugnacki z Małkini Górnej, kol. Grażyna Waryszak z Gliwic, kol.Danuta Rasińska z Wołomina oraz kol.Bożena Nester z Polkowic. Pogoda po raz kolejny dopisała. Wszystkim nagrodzonym i wyróżnionym gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów artystycznych. W załączeniu krótka fotorelacja z tego wydarzenia

😀