Z uwagi na utrzymującą się w naszym kraju epidemię wirusem COVID-19 oraz związane z tym ograniczenia wprowadzone przez Rząd RP, Zarząd Stowarzyszenia Silesia Tak Art w uzgodnieniu z członkami naszego stowarzyszenia podjęli decyzję o zorganizowaniu wirtualnego Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Twórców i Animatorów Kultury Silesia Tak Art z siedzibą w Tychach w dniu 10 kwietnia 2021 roku, przy wykorzystaniu komunikatora internetowego Messenger oraz poczty e-mail za pomocą których wszyscy członkowie otrzymają drogą elektroniczną niezbędne dokumenty oraz zapoznają się z przebiegiem zebrania. Całość dokumentacji dotyczącej zebrania zostanie przesłana w plikach PDF najpóźniej do 30 marca 2021 roku. Prosimy o zapoznanie się z treścią dokumentów oraz uczestnictwo w zebraniu w dniu 10 kwietnia 2021 roku o godzinie 18.00 na komunikatorze Messenger w utworzonej grupie „Walne Zebranie Silesia Tak Art 2021”.

Zarząd Stowarzyszenia Silesia Tak Art:)))

Porządek obrad:

1. przedstawienie sprawozdania merytorycznego za rok 2020

2. głosowanie nad przyjęciem sprawozdania merytorycznego za rok 2020

3. przedstawienie sprawozdania finansowego za rok 2020

4. głosowanie nad przyjęciem sprawozdania finansowego za rok 2020

5. przedstawienie sprawozdania/protokołu Komisji Rewizyjnej

6. głosowanie nad przyjęciem sprawozdania/protokołu Komisji Rewizyjnej

7. głosowanie nad udzieleniem Zarządowi absolutorium

8. przedstawienie przez Prezesa planu działania, zamierzeń na 2021 rok

9. głosowanie nad uchwałą dotyczącą planu działania Stowarzyszenia

10. dyskusja, wolne wnioski

11. zamknięcie zebrania