Nasza stowarzyszeniowa koleżanka Gabriela Czarnecka z Wołomina podczas swojej mistrzowskiej pracy z wycinanką

Od dwóch tygodni nasi twórcy i sympatycy biorą udział w realizacji dwóch projektów plastycznych w ramach naszych działań „PRZETRWAJMY RAZEM Z SILESIA TAK ART”. Pierwszy z nich o nazwie „POCZTÓWKA DLA PRZYJACIELA” polega na stworzeniu obrazu lub rysunku w formacie zbliżonym do A4 ( 19/20×29/30 cm). Praca powinna być wykonana na papierze, kartonie lub podobraziu. Obraz powinien być wizytówką twórcy, tym co najczęściej lubi malować i przez co jest rozpoznawalny. To obraz, który chciałby podarować drugiej osobie „od serca”. Tych „pocztówek” można stworzyć więcej, ale jedną z nich prosiliśmy, aby twórcy zachowali do samego końca projektu. Prace do tego projektu składamy administratorowi w terminie do 14 marca 2021 roku. Drugi projekt ma tytuł „STĄD JESTEM”. Polega na stworzeniu obrazu lub obrazów, które będą ukazywały nasze miejsce: miejscowość, zabytki, przyrodę, ulubiony krajobraz czy obiekt, który opowie czy też przedstawi otaczające nas piękno kawałka świata w którym żyjemy na co dzień.

Wymiary prac dowolne. Obrazy które powstaną będą zaprezentowane w planowanych wystawach zbiorowych stowarzyszenia pod wspólnym tytułem „STĄD JESTEŚMY”. W pierwszym etapie odbędą się wirtualnie, a w drugim stacjonarnie podczas tegorocznego wrześniowego pleneru w Mielnie. Obrazy będą opowiadały o nas, o naszym miejscu i o naszej tożsamości. Na przygotowanie prac w drugim projekcie „STĄD JESTEM” twórcy mają więcej czasu, bo termin ich składania upływa 28 marca 2021 roku. Chcielibyśmy aby w oba projekty zaangażowało się jak najwięcej naszych twórców i sympatyków, ponieważ powstałe prace posłużą promocji samych twórców, ukazując ich pasję i miejsca, z których pochodzą. Powstanie też mapa, na której zaznaczymy miejscowości, w których mieszkają nasi twórcy i sympatycy. Kochani!!! Do dzieła!!! Mamy jeszcze dużo czasu na realizację tych projektów. Załączamy także „Małą galerię” powstałych do tej pory prac.