Z okazji jubileuszu 5-Lecia Stowarzyszenia Silesia Tak Art zarząd zorganizował w okresie od 21 maja do 30 czerwca 2018 roku wystawę jubileuszową na Zamku w Wodzisławiu Śląskim, przy współpracy z kolegą Piotrem Solisem – członkiem naszego stowarzyszenia oraz Towarzystwem Miłośników Ziemi Wodzisławskiej. Wystawę otwarto uroczyście w zamkowym foyer w dniu 21 maja 2018 roku. W roli gospodarza wystąpił Pan Sławomir Kulpa – Dyrektor Muzeum w Wodzisławiu Śląskim. Komisarzem artystycznym wystawy był nasz kolega Piotr Solis. Przedsięwzięcie zostało objęte Honorowym Patronatem przez Prezydenta Miasta w Wodzisławiu Śląskim, a w otwarciu uczestniczył Pan Dariusz Szymczak – Wiceprezydent Miasta. Partnerami wystawy byli: Towarzystwo Miłośników Ziemi Wodzisławskiej, Grupa Wsparcia „Dziupla” oraz Zarząd Koła Nr 12 SEiRP w Katowicach.

W uroczystościach wzięło udział wielu gości. Nasze stowarzyszenie reprezentował cały skład zarządu oraz twórcy w osobach: koleżanka Barbara Zientara-Chmiel, koleżanka Małgorzata Szala, kolega Arkadiusz Konaszewski, kolega Ryszard Maresz oraz nasz kolega Piotr Solis, który w organizację wystawy zaangażował całą swoją rodzinę i przyjaciół. Na wernisażu nie zabrakło także sympatyków Silesia Tak Art w osobach: Urszuli Konaszewskiej, Józefa Chmiela, Jacka Przybylaka, Ewy Macek, Edwarda Krzysztofika i wielu innych. Po części oficjalnej uczestnicy mieli okazję posłuchać pięknego koncertu w wykonaniu orkiestry młodzieżowej „Camerata Nova”, a także skonsumować wspaniałych smakołyków przygotowanych przez żonę i dzieci kolegi Piotra Solisa. Podczas wernisażu zaprezentowano prace 37 twórców Silesia Tak Art i jednego twórcy z Towarzystwa Miłośników Ziemi Wodzisławskiej. Wystawa w muzeum cieszyła się olbrzymim zainteresowaniem i trwała do końca czerwca 2018 roku.