W dniach od 28 kwietnia do 8 maja 2019 roku miał miejsce VII Międzynarodowy Plener Plastyczny Silesia Tak Art pt.”Impresje Mieleńskie” pod Honorowym Patronatem Burmistrz Mielna Plener został podsumowany w dniu 7 maja uroczystym wernisażem w pomieszczeniu stołówki POSW KROKUS. Na podsumowanie naszych 10-dniowych zmagań artystycznych przybyło wielu znamienitych gości wśród których nie zabrakło naszej Patronki – Burmistrz Mielna – Pani Olgi Roszak-Pezały w towarzystwie pracownic z UM Mielno, a także Pani Anny Ledochowicz – Dyrektor Centrum Kultury w Mielnie oraz Kierownictwa POSW KROKUS – Pani Moniki Snoch i całego Zarządu Stowarzyszenia Silesia Tak Art.

Podsumowania pleneru dokonał komisarz organizacyjny pleneru – kol.Krzysztof Szala. Podczas wystawy zaprezentowano kilkadziesiąt prac malarskich, pirograficznych, fotograficznych oraz wycinanek. Wszyscy artyści uczestniczący w plenerze otrzymali z rąk Pani Burmistrz i Prezes Silesia Tak Art pamiątkowe dyplomy. W tym miejscu Zarząd Silesia Tak Art, komisarz organizacyjny pleneru oraz uczestnicy dziękują Pani Burmistrz Mielna, Pani Dyrektor CKM, Kierownictwu POSW KROKUS i wszystkim pracownikom tych instytucji za okazaną pomoc i wsparcie w przygotowaniu i organizacji naszego przedsięwzięcia. Na szczególne słowa uznania zasłużyła Pani Katarzyna Snoch z UM w Mielnie za włożone serce i pomoc w nasze plenerowe działania.