Plakat i zaproszenie Klubu Osiedlowego ORION o naszej wystawie

W dniu 25 października 2019 roku w Klubie Osiedlowym „Orion” TSM w Tychach miało miejsce uroczyste otwarcie wystawy zbiorowej twórców i sympatyków Silesia Tak Art zatytułowanej „Kalejdoskop twórczy”. Zaprezentowano ponad 50 obrazów, które są pokłosiem dwóch tegorocznych plenerów malarskich, zorganizowanych przez Zarząd Silesia Tak Art wiosną w Mielnie i jesienią w Polańczyku.

Oprócz uroczystego otwarcia wystawy, prezes stowarzyszenia kol.Małgorzata Szala odebrała z rąk Radnej Sejmiku woj. śląskiego (jednocześnie wiceprzewodniczącej Kapituły Odznaki Honorowej za zasługi dla woj. śląskiego) Pani Jadwigi Baczyńskiej Srebrną Odznakę Honorową za zasługi dla województwa śląskiego oraz List Gratulacyjny od Pana Jakuba Chełstowskiego – Marszałka Województwa Śląskiego skierowany do odznaczonej. Prezes Małgorzata podziękowała za to szczególne wyróżnienie dedykując je swojemu mężowi Krzysztofowi oraz wszystkim twórcom Silesia Tak Art. Powiedziała, że „Bez Was kochani twórcy nie byłoby nas i naszego stowarzyszenia”.

Cieszymy się, że praca Naszej Prezes, a tym samym Wielkiej Tak-Art-owej Społeczności została doceniona w ten szczególny sposób. Wyróżnienie to było pięknym podsumowaniem dotychczasowych działań koleżanki Małgorzaty. Podczas blisko siedmioletniej działalności dzięki zaangażowaniu i inicjatywie Naszej Prezes oraz zarządu Silesii Tak Art zostało zorganizowanych ponad 50 wystaw zbiorowych oraz 15 plenerów malarskich o charakterze międzynarodowym i ogólnopolskim.

Od samego początku stowarzyszenie bardzo chętnie i aktywnie współpracuje z działem społeczno-kulturalnym naszej spółdzielni, uczestnicząc w licznych wystawach, konkursach i przeglądach sztuki, na których jego członkowie otrzymują nagrody i wyróżnienia. W ramach podziękowań za tę cenną współpracę obecny na wernisażu Prezes Zarządu TSM „OSKARD” Pan Piotr Polis wręczył Prezes Małgorzacie dyplom oraz kwiaty.

Również Kierownik Działu Społeczno-Kulturalnego, Pani Barbara Konieczna gratulowała dotychczasowych działań i życzyła dalszych sukcesów w realizowaniu artystycznych wydarzeń. Wysoka frekwencja podczas tego wieczoru oraz słowa uznania za wysoki warsztat prezentowanych dzieł, są świadectwem, jak ważną dziedziną aktywującą mieszkańców i jednoczącą środowiska twórcze są takie artystyczne wydarzenia. Wystawę można było oglądać w siedzibie Klubu „Orion” do końca 2019 roku.

Nasza Prezes w towarzystwie Gospodarza TSM OSKARD – Prezesa Piotra Polisa, Pani Barbary Koniecznej, Radnej Sejmiku Pani Jadwigi Baczyńskiej oraz przedstawicieli Zarządu Wojewódzkiego i Koła Nr 12 SEiRP w Katowicach
Zarząd Stowarzyszenia Silesia Tak Art w towarzystwie Pani Jadwigi Baczyńskiej – Radnej Sejmiku Śląskiego