Dzień piąty VII Międzynarodowego pleneru Silesia Tak Art w Mielnie pod Honorowym Patronatem Burmistrz Mielna trwa. Dzisiaj przed południem w POSW KROKUS miało miejsce rozstrzygnięcie konkursu plastycznego pt.”Mielno wczoraj i dziś” skierowanym do twórców i sympatyków przebywających na plenerze. Konkurs zorganizował Urząd Miasta w Mielnie. Jury konkursowe w składzie: Dominik Gronet – Wiceburmistrz Mielna, Katarzyna Snoch i obserwatorka kol.Krystyna Bileńki przejrzeli 63 prace zgłoszone przez 30 twórców, z których wszystkie zakwalifikowano do finału konkursu.

Jury wybrało 10 prac, z których 8 wyróżniono, a 2 otrzymało równorzędną nagrodę główną. Nagrody otrzymali kol.Arkadiusz Konaszewski z Częstochowy za pracę pt.”Chata z Czajcza” i kol.Jarosław Kacprzak z Koszalina za pracę pt.”Impresja Mieleńska”. Ponadto wyróżniono prace: kol.Grażyny Mitoraj z Mikołowa, kol.Marii Brzostek z Mrągowa, kol.Barbary Zientary-Chmiel z Imielina, kol.Janiny Szalimow z Pucic k/Szczecina, kol.Sławomira Koseckiego z Kielc, kol.Ryszarda Pozdrowicza, kol.Małgorzaty i Krzysztofa Szala z Tychów. Wszyscy twórcy otrzymali pamiątkowe dyplomy, a laureaci konkursu nagrody ufundowane przez organizatora. Jury stwierdziło, że w tym roku trudno było wybrać nagrodzone prace z uwagi na bardzo wysoki poziom artystyczny.